lørdag 6. juni 2015

Kalvøya Cup informasjon - søndag 7 juni

Bane 1-6 flyttes til Kadettangen, bane 7-8 spilles på Kalvøya.
Alle våre kamper spilles da på Kadda.
Kamptidspunkter og oppmøtetider opprettholdes.


Husk: Parkeringsvakt dugnad til dere som er satt opp søndag.


Vel møtt.

Ingen kommentarer: